De werkwijze die gehanteerd wordt tijdens het coachen is gebaseerd op de 4-assen van verandering. Dit model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en NLP-Neuro semantiek trainer Michael Hall. Hij heeft onderzocht wat maakt dat mensen succesvol veranderen.
Neuro semantiek gaat over de wijze waarop mensen betekenis geven aan wat ze meemaken en hoe deze betekenissen de kwaliteit van hun leven beïnvloeden.
Invloeden van buitenaf (ervaringen op elk gebied) geef je met je menselijke geest betekenis en vervolgens heb je een gevoel in je lichaam bij deze betekenis (prettig, onplezierig, fijn etc.). De betekenis die je aan een ervaring hebt gegeven samen met het gevoel dat je erbij hebt, vormt jouw gedrag. Bij een tweede ervaring van iets, zal de betekenis en het gevoel van de eerste keer worden opgeroepen en al dan niet worden uitgebreid, bevestigd, verankerd.

Uit deze methode is gebleken dat een succesvolle verandering bestaat uit 4 assen, dus 8 punten: tegenover elke zijde van een as staat een ander aspect daar lijnrecht tegenover.

As 1: motivatie

  • Iets wat jij wilt vermijden, ergens waar jij van weg wilt of iets wat jou frustreert
  • Waar wil jij naar toe, wat is jouw visie en wat zijn de mogelijkheden, kansen

As 2: Beslissen

  • Inzicht krijgen wat het probleem is, begrip krijgen, een aha moment ervaren, bewust worden
  • Pro-actief worden, doen we het wel of niet, nee zeggen tegen oude patronen

As 3 Creëren

  • Inner Game, nieuwe denkkaders
  • Outer game, gedrag, acties en nieuwe denkkaders uitvoeren

As 4 Verankeren

  • Versterken van behaalde veranderingen
  • Het testen van de strategie

Het doorlopen van deze 8 punten zorgt ervoor dat jij vanuit motivatie tot inzicht komt. Dit wordt omgezet in een nieuw denkkader. Een nieuwe manier van handelen. Je maakt je deze eigen door dit te verankeren. Dit nieuwe denkkader uitvoeren, testen, kortom tot actie overgaan.